ตระกร้าสินค้า
    รถเข็นของคุณว่างเปล่าในขณะนี้
เข้าสู่ระบบ
เป็นลูกค้าอยู่แล้ว?
กรุณาเข้าสู่ระบบถ้าคุณมีบัญชี
หรือเข้าสู่ระบบด้วย

การคืนสินค้า

การจัดส่ง การเปลี่ยน และการคืนสินค้า
การขนส่งและการดำเนินการ
1. บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าและการชำระเงิน เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น
2. บริการจัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่ง : ใช้ระยะเวลาในการขนส่ง 1-3 วันทำการ* นับจากวันที่เริ่มจัดส่งสินค้า และ 3-5 วันในจังหวัดอื่นๆ
   นับจากวันที่เริ่มจัดส่งสินค้า
 

*วันทำการ คือ วันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

นโยบายการยกเลิกและคืนสินค้า
1. ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกชำระเงิน
2. รายการสินค้าที่ยังไม่ชำระเงิน ระบบจะยกเลิกรายการสินค้าภายใน 3 วัน
3. รายการสินค้าที่ได้ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการได้ หากมีเหตุทำให้ต้องยกเลิก / เปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาเป็นรายกรณี
4. ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการคืนเงิน โปรดตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน
5. สอบถามเกี่ยวกับสินค้า / การชำระเงิน / การชำระเงิน โทร.02-
018-2100 หรือ Line @samhealth


นโยบายการเปลี่ยน / คืนสินค้า
1. สามารถทำการเปลี่ยน / คืนสินค้าที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งาน ภายในระยะเวลา 7 วันทำการ* นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า
   (นับตามวันที่ในเอกสารรับสินค้าเป็นหลัก)

2. สินค้าที่ต้องการนำส่งคืนบริษัทฯ จะต้องอยู่ในสภาพเดิม โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน / คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ต่อไปนี้
          2.1 สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
          2.2 สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด
          2.3 สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหาย
          2.4 สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ ต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น

เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า
1. หากพบสินค้าชำรุด ต้องนำส่งคืนภายใน 7 วันทำการ* (นับตามวันที่ในเอกสารรับสินค้าเป็นหลัก) และต้องอยู่ในสภาพเดิม
2. สินค้าที่ต้องการนำส่งคืน ต้องส่งกล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ภายในกล่องด้วย
3. หากรับสินค้าไปแล้วเกิน 7 วันทำการ* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า
4. กรณีสินค้าที่เป็นการลดราคาแบบพิเศษ (
Stock Clearance) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า หรือคืนเงินทุกกรณี


วิธีการเปลี่ยน / คืนสินค้า
   หากต้องการเปลี่ยน / คืนสินค้า กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับ นโยบายการเปลี่ยน / คืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน / คืนนั้นอยู่ในเงื่อนไขหรือไม่ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-018-2100 หรือ Line @samhealth

ตรวจสอบสถานะการเปลี่ยน / คืนสินค้า
   ทางบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการเปลี่ยน / คืนสินค้า หลังจากที่ได้ทำการประเมินสินค้าโดยช่างผู้เชี่ยวชาญของทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประเมินคุณภาพสินค้าอาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ* นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน / คืนแล้ว โดยจะได้รับอีเมล์แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่
   ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่เบอร์โทร 02-
018-2100 หรือ Line @samhealth


ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเปลี่ยน / คืนสินค้า
มี 2 กรณี คือ
1. การรับประกันสินค้าภายใน 7 วันทำการ*         ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมด
2. การรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขของสินค้า       ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าจัดส่งในส่วนของผู้ส่งเป็นบริษัทฯ เท่านั้น

ที่อยู่การเปลี่ยน / คืนสินค้า
บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด
เลขที่ 7 ซอยโพธิ์แก้ว 4 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

นโยบายการคืนเงิน
ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการคืนเงิน โปรดตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน
​​​​​​​

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า